Scroll to top

Stand reutilitzable fires 2023


Generalitat de Catalunya

Any 2023

Stands Generalitat de Catalunya

Briefing

Calia unificar un discurs transversal que permetés vertebrar el mateix estand i claim en tres fires diferents. Això ens ajudava a reutilitzar el mateix estand com a primer pas per aconseguir una experiència global més responsable amb els recursos emprats i oferir un projecte més complet que l’objectiu inicial.

En pensar en un estand reutilitzable volíem anar més enllà del simple fet que es pogués guardar i tornar a muntar més endavant. Al capdavall, qualsevol estand pensat amb aquesta intenció des del començament pot ser reutilitzable. El que volíem aconseguir en aquesta ocasió era un estand que portés el concepte de reutilització en el seu propi ADN, de manera que totes les parts formessin part d’aquest joc tant quan està muntat com quan està desmuntat.

Vam partir del cub com a element bàsic amb el qual es desplega i recull l’estand, i que és alhora contingut i continent.

L’ús d’aquesta forma cúbica ens serveix per a una sèrie de funcions, des d’assegurar l’estabilitat i la durabilitat de l’estructura o la màxima eficiència en la utilització de l’espai, fins a les funcions purament estètiques com transmetre ordre o neteja o harmonitzar amb altres elements contigus.

Tot i que el mòdul bàsic és un cub, la combinació de diversos cubs permet obtenir una gran varietat d’espais que, dins de la senzillesa de les formes, aporten riquesa volumètrica i modularitat. A partir d’un cub en projectem d’altres telescòpicament i tenim una torre. De la unió de dos cubs aconseguim un magatzem...

Més enllà del cub com a element vertebrador i d’emmagatzematge del projecte quan no està muntat, si ens hi endinsem podem fragmentar diferents elements que hi encaixin i que alhora siguin funcionals. Mantenim el joc geomètric de l’inici i com si es tractés d’un puzle generem elements que tornen a ser continent i contingut. Així podem tenir una taula, en la qual, al seu torn, encaixin les cadires, etc.

El projecte inicial preveia el muntatge i el desmuntatge de l’estand en tres fires (Construmat, SIL i Saló Nàutic) en les quals només va caldre actualitzar els elements gràfics d’acord amb la temàtica del saló. La geometria simple del cub va permetre una adaptabilitat ràpida i fàcil a cada ubicació, tot i que la planta (SIL) o la localització (Saló Nàutic) eren molt diferents del que és habitual. Únicament al Saló Nàutic es va aplicar un canvi cromàtic per acostar més l’estand a l’objectiu del client.

El procés conceptual es va tancar amb el desenvolupament d’un claim i una línia gràfica que mantenien l’essència i la idea que es volia transmetre amb la producció pròpia: cub, caixa, transport, reutilització

Considerem el claim com el nexe entre l’espai que ocupem i el missatge que volem transmetre. Una eina que complementa i reforça el discurs general. Per això, a més d’anar alineat amb el relat global de cada fira, cal vincular-lo a la nostra intervenció. Un interruptor que connecti tots dos extrems.

Com ja hem explicat en la conceptualització, vam partir del cub com a element simple que allotja i desplega moltes més funcionalitats a mesura s’avança. Així, vam buscar-ne la similitud amb les polítiques i els serveis d’una administració (com és el cas) i la seva penetració en la societat (cub-paret-puf / administració-política-acció). L’acció d’obrir, desplegar... tot el que compon una política (tot el que hi està encaixat) i posar-la en funcionament és l’única manera d’arribar a unes fites (uns horitzons) en què les accions millorin la situació actual.

Per crear la línia gràfica, vam partir de la imatge associada amb les caixes d’embalatge. Utilitzant recursos com: pictogrames, etiquetes i cintes adhesives. Aquests recursos permeten mostrar la informació que es vol comunicar de manera ordenada, clara i molt directa amb contrast i sense superposicions. Així facilitem l’accessibilitat a la informació de tots els usuaris i, en particular, de les persones amb algun tipus de discapacitat visual.

Aquesta informació correspondrà a dades rellevants, paraules clau, titulars destacables... Fugim del mitjà imprès com a principal suport informatiu. El videowall serà l’encarregat de mostrar tota la càrrega important d’imatges i vídeos.

Tot el projecte s’ha desenvolupat amb l’equip propi d’EFS sense recórrer a externalitzacions.

Estand Case Study

Stand reutilitzable fires 2023

Acció

Conceptualització, desenvolupament del claim i el discurs, disseny gràfic, disseny d’espai, producció i construcció.

  • Client

    Generalitat de Catalunya

  • Lloc

    Barcelona

Compartir projecte